Изјава на приватност

Оваа изјава за доверливост се однесува на доверливоста на информациите содржани на веб-страната kupikompjuter.mk и со користење на овaa веб-странa се собираат и чуваат во базата на податоци на Медиа План Гроуп ДОО како провајдер на веб-страната kupikompjuter.mk и усогласување со законодавството со цел да се заштити приватноста на корисниците. 
Важноста на крајните корисници да ги прочитате сите од горенаведените информации на оваа страница за да дознаат како Медиа План Гроуп ДОО функционира и како да се користат истите. Крајниот корисник кој има било какви прашања во врска со нашата политика на приватност може да испрати eлектронска порака на адресатa [email protected]. Од голема важност е крајните корисници внимателно да ја прочитаат оваа политика на приватност. Со пристапување или користење на нашиот веб, крајниот корисник потврдува дека ги прочитал, разбрал и се согласува со сите услови на доверливост на податоци и начинот на употреба на kupikompjuter.mk. Доколку крајниот корисник не се согласува со оваа Изјава за приватност, на крајниот корисник му е наведено како да се откаже од користењето на интернет порталот на kupikompjuter.mk. Оваа политика на приватност Медиа План Гроуп ДОО може да ја измени во секое време преку објавување на ревидираната политика за приватност во делот                 “Доверливост на Податоци” на веб-сајтот. Ревидираната Политика за приватност стапува веднаш во сила од моментот на објавување на веб страницата на kupikompjuter.mk. Крајниот корисник е единствено одговорен и должен да периодично ги разгледа податоците на оваа страница и да ги воочи  промените во оваа Политика на приватност. Континуирана употреба на веб-страна, се смета дека крајниот корисник ги  прифаќа условите на ревидираната Политика на приватност. Медиа План Гроуп ДОО ги собира информациите што го идентификуваат како одреден краен корисник. Кога крајниот корисник ќе се вклучи во одредени активности на Kupikompjuter.mk веб-страница, како на пример отварање на нова лична сметка, нарачување на производ или услуга, пополнување на анкетата, објавување на коментарот, при испраќање на повратни информации Медиа План Гроуп ДОО може да побара од крајниот корисник да обезбеди одредени информации за себе како што се вашето име, адреса (вклучувајќи поштенски код), e-mail адреса, телефонски број и датум на раѓање, информации за вашата кредитна картичка, датум на важење, код за авторизација и други информации поврзани за крајниот корисник е одлука само на лицето која го креира новиот профил. 
Ако крајниот корисник не ги обезбедува задолжителна информации за одредена активност кои се бараат, нема да биде дозволено да се вклучи во активностите. Медиа План Гроуп ДОО нема да ги сподели личните информации на крајниот корисник, освен ако не е во целост пополнето барањето за лични податоци во горенаведениот текст. Личните податоци Медиа План Гроуп ДОО ги користи за испраќање и дистрибуција на административни и промотивни e-mail, анализа на податоци, обработка на кредитна картичка. Медиа План Гроуп ДОО ќе ги споделите вашите лични податоци како краен корисник со дистрибуција, сервис провајдери на стоки, испорака на пакети, испраќање поштенски или e-mail пошта. Крајниот корисникот може да пристапи на уредување на личните информации кои ќе Ви ги обезбеди Медиа План Гроуп ДОО. Крајниот корисник може да ја промени било која информација од вашата лична информација со испраќање на e-mail. Во оваа електронска порака крајниот корисник треба да го наведе името, адресата и e-mail адресата, но и информации за тоа што тој сака да надополни во личниот профил. Медиа План Гроуп ДОО до крајниот корисник ќе прати барање (дозвола) за да испрати административни и промотивни електронски пораки. Доколку крајниот корисник не сака да добива електронските пораки, во секое време по регистрацијата може да ја избере опцијата за укинување на електронските пораки на означеното место или со известување на email (поништување на сметка), кој се наоѓа во секојa порака на сметка. Заштита на податоците Медиа План Гроуп ДОО ги сфаќа со сериозност и презема бројни мерки на претпазливост за заштита на личните податоци. За жал, нема пренос на податоци преку интернет или кој било која безжична мрежа која може да биде 100% сигурна. Како резултат на тоа, додека Медиа План Гроуп ДОО спроведува комерцијално разумни безбедносни мерки за заштита на податоците не може да ја гарантира безбедноста на какви било информации пренесени или со веб-страната kupikompjuter.mk и не е одговорен за постапките на било која трета страна на такви информации. 
Корисниците помлади од 14 години не смеат да ја користат веб-страната на kupikompjuter.mk. Медиа План Гроуп ДОО не поседува или одржува информации за никого под 14-годишна возраст, и веб-страната не е дизајниранa за да привлече некој кој е под 14 годишна возраст.